Koťátko

Prodavač jednoho nevelkého obchůdku vyvěsil u vchodu oznámení: „Prodají se koťátka“.
Nápis samozřejmě lákal především místní děti. Neuběhlo ani pár minut a do obchůdku vešel malý chlapec. Pozdravil a nesměle se ptal na cenu koťat.
«Od padesáti do stovky“, řekl prodavač.
Chlapeček s povzdechem vydoloval z kapsy peněženku a začal počítat drobné. „S sebou mám jen 20 korun“, řekl smutně. „Mohl bych se na ně prosím vás aspoň podívat?“, poprosil prodavače s nadějí v hlase.
Prodavač se usmál a vytáhl košík s koťaty z velikánské bedny. Když se takhle ocitla na svobodě, dala se koťata do mňoukání a rozběhla se na všechny strany. Jenom jedno z nich bůhvíproč zůstalo hodně pozadu za ostatními. Nějak divně drželo zadní tlapku.
«Co je s tím kotětem?“, zeptal se chlapec prodavače.
Prodavač mu odpověděl, že koťátko má vrozený defekt tlapky. „To má na celý život, řekl to veterinář“, dodal. „Proto taky pokulhává“.
Chlapečka to z neznámých důvodů silně rozrušilo. „Tak právě tohle kotě bych chtěl!“
«Děláš si legraci, chlapče? To není zdravé zvířátko! K čemu by ti bylo? Ale jsi-li už tak milosrdný, vezmi si je darem, nechci za ně peníze“, řekl prodavač.
K jeho údivu chlapec protáhl tvář: „Ne, nechci ho jako dárek.“, řekl sevřeným hlasem. „Tohle kotě má stejnou cenu jako ta ostatní. Zaplatím vám ji. Peníze vám hned přinesu“, dodal rozhodně.
Prodavač hleděl s úžasem na chlapce. Srdce se mu svíralo. „Synku, ty tomu asi dobře nerozumíš. Tenhle chudinka nikdy nebude běhat, skákat a hrát si, jako ta ostatní koťata.“
Během jeho řeči si chlapec začal vysoukávat nohavici na levé noze. Ohromený prodavač uviděl silně zdeformovanou nohu dítěte, vyztuženou zevně ocelovými svorkami.
Chlapec se na něho zadíval: „Já taky nikdy nebudu běhat a skákat“, řekl chvějícím se hlasem. „Tohle kotě potřebuje někoho, kdo dobře chápe, jak mu je těžko a kdo mu pomůže“.
Muž za pultem se kousl do rtů. Oči měl plné slz. Chvíli mlčel a pak se přiměl k úsměvu: „Synku, budu se modlit, aby všechna ta koťata získala tak laskavé a hodné pány, jako tady tohle.“
Není ve skutečnosti natolik důležité KÝM jste. Důležité je, zda se najde někdo, kdo vás ocení takového, jaký jste, kdo vás přijme a bude milovat bez jakýchkoli výhrad. Ten, kdo přichází K VÁM v době, kdy celý svět se odvrací OD VÁS, je SKUTEČNÝ PŘÍTEL.
                                                   Vladimír Frejlich